вещина

същ. - опитност, сръчност, похват, умение, кадърност, способност, знание, майсторство, майстория, умелост, ловкост, похватност
същ. - находчивост, талант

Български синонимен речник. 2013.

Look at other dictionaries:

  • ВЕЩЬ — жен. веща архан., каз., ·умалит. вещица, вещичка; нечто, предмет, отдельная единица, всякая неодушевленная особь; в обширном смысле, все, что доступно чувствам. | Пожитки, движимое имущество, мн. вещи. | Менее правильно: дело, поступок, случай,… …   Толковый словарь Даля

  • знание — същ. познание, вещина, опитност, умение, компетентност, осведоменост, умствен багаж същ. наука, образование, ерудиция същ. запознатост, знания същ. данни, факти същ. познания същ. мъдрост, проникновение, проницателност …   Български синонимен речник

  • изкуство — същ. умение, опитност, вещина, сръчност, майсторство, майстория, способност, талант, похватност, ловкост, знание, леснота, майсторлък, мурафет същ. трик същ. съвършено владеене същ. изобретателност …   Български синонимен речник

  • кадърност — същ. способност, годност, пригодност същ. умелост, сръчност, умение същ. вещина …   Български синонимен речник

  • компетентност — същ. вещина, умение, знания, познания, способност, опитност, умелост, осведоменост, авторитет, компетенция, специалност същ. власт, пълномощия, юрисдикция, подсъдност, подведомствена област, сфера на пълномощия същ. област, сфера същ. обсег,… …   Български синонимен речник

  • компетенция — същ. компетентност, вещина, умение, знания, познания, способност, опитност, умелост, осведоменост, авторитет, специалност същ. власт, пълномощия, юрисдикция, подсъдност, подведомствена област, сфера на пълномощия същ. област, сфера същ. обсег,… …   Български синонимен речник

  • ловкост — същ. умение, умелост, вещина, сръчност, майсторство, похват, похватност, техника, леснота, хитрост същ. жонгльорство, фокусничество, ловка измама същ. подвижност, живост, пъргавост, бързина същ. изкуство същ. находчивост, талант същ …   Български синонимен речник

  • майстория — същ. майсторство, умение, опитност, сръчност, изкуство, ловкост, вещина, майсторлък, мурафет същ. тънкост, цака …   Български синонимен речник

  • майсторски — прил. ловък, сръчен, похватен, изкусен, вещ прил. умело, опитно, вещо, изкусно, ловко, с умение, с вещина …   Български синонимен речник

  • майсторство — същ. умение, опитност, сръчност, изкуство, ловкост, вещина, майстория, майсторлък, мурафет същ. тънкост, цака същ. съвършено владеене същ. ръка същ. задълбочени познания …   Български синонимен речник

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.